Hvem er vi?

Vi er Holbæk Ungdomsråd, og vores mission er, at din stemme bliver hørt. Vi mener, at unge skal have større indflydelse på deres egen hverdag.

Som ung kan du i ungdomsrådet få muligheden for at påvirke din egen hverdag, og de beslutninger som vedrører unge i Holbæk Kommune.

Hvis du vil være med, kommer du til at indgå i et fællesskab, der byder på hygge, sjov og gode oplevelser. Du får mulighed for at være med til et hav af projekter, som Folkemødet, Jagten, Demokratidagen og meget mere.

Er du mellem 14-25 år og bosiddende i Holbæk Kommune, kan du deltage i ungdomsrådets arbejde.

Projekter

Ungdomshus

Hos de unge i Holbæk Kommune er der et stort ønske om at have et sted at være sammen. Det er et gentaget tema på bl.a. flere demokratidage, som er et arrangement for alle kommunens udskolingsklasser, hvor elever udvikler forslag til hvordan man gør Holbæk kommune til et federe sted at være ung. At have et sted at være uden at være i vejen, enten i et hus eller i form af et fælles arrangement for unge. Hvor alle har mulighed for at være med, uanset hvor mange penge man har.

Især den ældre gruppe unge på ungdomsuddannelser, men også fra folke- og privatskoler, mangler et rum at mødes i fællesskab. Et sted hvor man kan møde unge fra andre skoler og uddannelsesinstitutioner, der ikke nødvendigvis ligner en selv eller kommer med en anden baggrund. Og hvor det ikke partout handler om sport som i fx foreningsregi hvor man mødes mod hinanden, men kan være et rum hvor man kan mødes med hinanden, uden at der er et specifikt formål eller konkurrence. Derfor ønsker vi at skabe dette rum, hvor fællesskab er i højsædet, og hvor vi kan få skabt et godt afsæt for en kultur om at mødes på tværs.

Unge og uddannelse

Holbæk Ungdomsråd er repræsenteret i Projektudvalget for Unge og Uddannelse, som er nedsat af kommunalbestyrelsen. Projektudvalget arbejder med, hvordan kommunen kan udvikle indsatsen for at styrke unges livsmestring og give dem en hånd i ryggen i den svære overgang fra ung til voksen. Mere end hver fjerde af de unge i Holbæk Kommune kommer ikke i mål med uddannelse i de tidlige ungdomsår - hvordan kan vi blive bedre til at hjælpe dem? Ungdomsrådet repræsenterer de unges stemme i projektudvalget og vil i det næste stykke tid arbejde med at få indhentet de unges erfaringer med uddannelsessystemet og idéer til, hvordan det kan forbedres.

Demokratidagen

Hvert år holder vi Demokratidagen hvor vi invitere kommunens udskolingselever til en workshop i Holbæk for at finde ud af hvad de synes Holbæk Kommune mangler eller kan forbedre.

Demokratidagen går ud på, at unge fra hele Holbæk Kommune mødes for at udvikle idéer og tale med politikere om, hvordan kommunen kan blive bedre for de unge. Først og fremmest handler dagen om, hvordan vi laver demokrati i øjenhøjde. Vi skal øge de unges interesse for kommunalpolitik, og eleverne skal vide, at de kan gøre en forskel i lokalsamfundet, f.eks. ved at deltage aktivt i ungdomsrådet eller ved at stemme til kommunalvalget, når de bliver 18 år.

Jagten

Jagten er en årligt tilbagevendende event over en hel dag, hvor UngHolbæk inviterer 8. klasses eleverne til en stor roterende idéudvikling, om alle mulige unge-relevante emner. Jagten er samtdig en præsentation af forskellige uddannelses-, job- og fritidsmuligheder for unge.

Ungdomsrådet har en post på Jagten, hvor vi laver en workshop med deltagerne, hvor vi hører andre unges forslag til hvad de synes kunne forbedres i kommunen.

Folkemødet

Hvert år tager ungdomsrådet til Bornholm for at deltage i folkemødet. Her laver vi bl.a. events, der skaber debat om forskellige unge-relevante temaer. I år sætter vi fokus på klima og trivsel blandt unge.

Vær med

Baggrund og formål

I Holbæk Kommune er det vigtigt, at alle unge bliver inddraget i lokaldemokratiet. Derfor har kommu-nen siden 2011 haft et ungdomsbyråd. De unge har igennem forskellige aktiviteter engageret andre unge til dialog om unges skole, uddannelsesmuligheder og fritids- og hverdagsliv - for eksempel Folkemødet, Jagten på de gode idéer og Demokratidagen. Det er aktiviteter, der har været med til at skabe dialog mellem unge og politikere om det gode ungdomsliv.

Kommunalbestyrelsen har i 2019 besluttet at omdøbe ungdomsbyrådet til Holbæk Ungdomsråd, ændre aldersgruppen til 14-25 år og give alle unge i aldersgruppen, som er bosiddende i Holbæk Kommune, mulighed for at deltage i ungdomsrådets arbejde.

Ungdomsrådets formål er at bidrage til, at:

  • Alle unge har en stemme i den offentlige debat og bliver inddraget i demokratiske processer og politiske spørgsmål ved, at rådet er talerør for de unge i kommunen.
  • Alle unge bliver en del af fællesskaber, der fremmer medborgerskab, både kulturelt og politisk.
  • Alle unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse.
  • Unge med fysiske, psykiske og/eller sociale problemer får den hjælp, som de har brug for.

Ungdomsrådet arbejder for dets formål ved at:

  • Lave projekter og aktiviteter, der involverer en bred skare af unge i Holbæk Kommune, med udgangspunkt i ungdomsrådets formål.
  • Skabe fysiske rammer, hvor unge har mulighed for at realisere deres idéer og indgå i fællesskaber på tværs af uddannelserne.
  • Indgå i dialog med kommunalpolitikere om unges erfaringer og forslag i forhold til rådets formål.

...vi giver mening